• +90 212 501 94 34
  • iletisim@turkiyeteknolojitakimi.org

Hakkımızda

Türkiye’nin, daha iyi bir dünya adına savunduğu tezleri daha gür seslendirebilmek, ekonomisini güçlendirmek ve her alanda bağımsız olabilmek için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan bir grup genç girişimci ve genç profesyoneliz.

Teknoloji ithalatı; ekonomiden savunmaya, eğitimden toplumsal gelişmişlik düzeyine bir çok alanda toplumlar için bağımlılık yaratmaktadır. Milli teknoloji hamlesi, içinden geçmekte olduğumuz tarihsel dönemde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bir toplum ve ülkenin, teknolojik açıdan kendine yeterliliğinin en temel unsurunu yetişmiş insan kapasitesi oluşturmaktadır. Türkiye Teknoloji Takımı bu inançla yola çıkarak, Türkiye’nin bu alanda yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

Vakfımız bu hedef doğrultusunda iki ana alana odaklanmaktadır. Birinci faaliyet alanını ortaokul, lise ve üniversite gençlerine yönelik teknik eğitimler ve atölye çalışmaları ile proje yarışmalarına yönelik takımların kurulması ve desteklenmesi oluşturmaktadır. İkinci faaliyet alanını ise, teknoloji girişimlerine kuluçka ve hızlandırma merkezlerinde teknik ve lojistik destekler sunulması, girişim yatırım fonları yoluyla sermaye destekleri sağlanmasına yönelik faaliyetler oluşturmaktadır.

İŞ BİRLİKLERİMİZ