Teknolojinin Milli Takımları Destek Programı Devam Ediyor!

2020-02-04 11:45:38

Türkiye Teknoloji Takımı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren ekiplere, çeşitli destekler sağlıyor.

Bu kapsamda sağlanan destek programları; teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten ve bu kapsamda maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan genç beyinlerin projelerini hayata geçirebilmelerine, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Millî Takımları Programı’na başvurabilmektedir

Destek Başvurusu yapılacak yarışmada aranan kriterler aşağıdaki gibidir;
• Yarışmanın, Uluslararası kabul gören bir yarışma olması
• Ülkemiz için #milliteknolojihamlesi hedefine uygun olması
• Yarışma kabulünün belirli teknik kriterlere göre veriliyor olması

Destek başvurusu yapan takımların değerlendirilmesinde dikkat edilen hususlar aşağıdaki gibidir;
• Yarışmanın teknik detaylarına hakimiyet
• Teknoloji yarışması tecrübesi ve birikimi
• Takım çalışmalarının sürdürülebilirliği
• Takım üyelerinin teknik uyumu
• Takım üyesinin rol ve sorumluluklarının belirlenmiş olması
• Detaylı proje planının hazırlanmış olması
• Takımın başvuru yaptığı uluslararası yarışmanın varsa muadil ulusal yarışmaya katılmış olması ve başarılı olması

Program kapsamında desteklenen yarışmalar yukarıdaki liste ile sınırlı olmayıp Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan diğer ulusal ve uluslararası yarışmalar da Teknolojinin Millî Takımları Programı kapsamında değerlendiriliyor. Bu program kapsamında proje takımlarına, çeşitli maddi çalışma destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı tarafından ücretsiz danışmanlık desteği sunuluyor.


Teknolojinin Milli Takımları Destek Programından faydalanmak ve başvuru yapmak için Projelerimiz sayfasından detayları inceleyebilirsiniz.