TEKNOLOJİNİN MİLLİ TAKIMLARI DESTEK PROGRAMI

Türkiye Teknoloji Takımı, her yıl teknolojinin spesifik alanlarında uzmanlaşmayı hedefleyen ve proje geliştiren ekiplere, çeşitli destekler sağlıyor.

Bu kapsamda sağlanan destek programları; teknoloji alanında takım halinde projeler yürüten ve bu kapsamda maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan genç beyinlerin projelerini hayata geçirebilmelerine, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Proje takımları, gerçekleştirdikleri çalışmalara ve belirtilen yarışmalara katılımları konusunda desteklerden faydalanmak için Teknolojinin Millî Takımları Programı’na başvurabilmektedir

Destek Başvurusu yapılacak yarışmada aranan kriterler aşağıdaki gibidir;
• Yarışmanın, Uluslararası kabul gören bir yarışma olması
• Ülkemiz için #milliteknolojihamlesi hedefine uygun olması
• Yarışma kabulünün belirli teknik kriterlere göre veriliyor olması

Destek başvurusu yapan takımların değerlendirilmesinde dikkat edilen hususlar aşağıdaki gibidir;
• Yarışmanın teknik detaylarına hakimiyet
• Teknoloji yarışması tecrübesi ve birikimi
• Takım çalışmalarının sürdürülebilirliği
• Takım üyelerinin teknik uyumu
• Takım üyesinin rol ve sorumluluklarının belirlenmiş olması
• Detaylı proje planının hazırlanmış olması
• Takımın başvuru yaptığı uluslararası yarışmanın varsa muadil ulusal yarışmaya katılmış olması ve başarılı olması

Program kapsamında desteklenen yarışmalar yukarıdaki liste ile sınırlı olmayıp Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan diğer ulusal ve uluslararası yarışmalar da Teknolojinin Millî Takımları Programı kapsamında değerlendiriliyor. Bu program kapsamında proje takımlarına, çeşitli maddi çalışma destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı tarafından ücretsiz danışmanlık desteği sunuluyor.

Desteklerden faydalanan proje takımları üyelerinden istenen koşullar arasında, Türkiye Teknoloji Takımı’nın ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik eğitimlerine ve programlarına destek olmaları, Türkiye Teknoloji Takımı’nı sponsorları arasında belirtmeleri ve katıldıkları yarışmalarda vakfın logosunu kullanmaları yer alıyor Destek programının kapsamı ve başvuru koşullarına ilişkin detaylara Teknolojinin Millî Takımları Programı Şartnamesi’nden ulaşabilirsiniz.

Teknoloji takımlarımızın her zaman yanındayız; destek başvuruları için;