SIKÇA SORULAN SORULAR

  • - Türkiye Teknoloji Takımı, milli teknoloji hamlesinin Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sesini ve sözünü yükseltebilmesinin, gerçek anlamda gelişmiş ve bağımsız bir toplum olmasının temel unsuru olduğunu düşünen bir grup genç girişimci ve genç profesyonel tarafından kurulmuştur. Vakfın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyelerinin yaşları, 28 ile 38 arasında değişmektedir. Mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyelerimiz hakkında detaylı bilgi ve özgeçmişlerini, Biz Kimiz kısmında bulabilirsiniz
  • - Başvurular, bireysel olarak değil aynı proje kapsamında çalışan gruplar olarak alınmaktadır. Bu gruplar herhangi bir kulüp veya organizasyon bünyesinde bulunmak zorunda değildir. Bağımsız proje gruplarının başvuruları da kabul edilecektir.
  • - Herhangi bir yarışmaya katılmayacak; fakat teknoloji alanındaki fikirlerini ve çalışmalarını ilerletebilmek ve bir sonraki aşamaya taşıyabilmek için maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan takımlar da destek programına başvuruda bulunabilir.
  • - Web sitemizin iletişim bölümünde üyelik formunu doldurduğunuz takdirde, ilgili yetkililer sizinle iletişime geçecektir. Eğitimler için seçme sınavları ile proje başvuru koşulları ve tarihleri web sitemizden yayınlanmakta ve başvurular yine web sitemiz üzerinden alınmaktadır. Tarihleri kaçırmamak adına web sitemizde yapılan duyuruları düzenli olarak takip etmenizi tavsiye ederiz.
  • - Girişimlere yönelik destek programlarımızı 1001 Teknoloji Girişimi projemiz kapsamında düzenliyoruz. Her aşamadaki milli teknoloji girişimlerini desteklemek için çeşitli başlıklarda programlar tasarlıyoruz. Erken aşama girişimlere yönelik 6 ay-1 yıl süreli kuluçka programı, erken-ileri aşama girişmlere yönelik 3-6 ay süreli hızlandırma programı ve bu girişimlere yatırım desteği sunabilmek için de melek yatırım ağı ve girişim sermayesi fonu ile her girişimi kapsamayı planlıyoruz. Kuluçka ve hızlandırma programına seçilecek girişimler için toplamda 500m2 açık ve kapalı ofis tipi çalışma alanlarına sahip, içerisinde dene-yap (maker) atölyesi de olan bir girişimcilik merkezi tasarlıyoruz. Çalışma alanının yanında danışmanlık, uzman desteği, eğitim, mentorluk sunarken, yatırımcı ağımız ve kurumsal firma kümelenmesi sayesinde girişimlerin hem yatırım hem de iş fikirlerini doğrulamada yardımcı olacak kurumlarla bir araya gelmelerini sağlıyoruz.
  • - Girişimlerin ülkemizin rekabet gücünü artıracak kritik önemdeki alanlarda teknoloji ile katma değer oluşturması birinci öncelimiz. Öte yandan bu girişimlerin teknolojik gelişimde paradigma dönüşümü olan alanlarda kıvılcım oluşturulmasını hedefliyoruz. Stratejik açıdan ülkemizde geliştirilmesi önem arz eden sistem/ alt sistem çözümlerinin özgün tasarım kabiliyeti ile tasarımdan ürüne geçiş aşamasına kadar sahiplenilmesine önem veriyoruz. Ayağı yere basan fikirlerin mevcut deneyimlerden beslendiğine inandığımız için, girişimlerin vizyon sahibi kurumlarla birlikte teknoloji kümelenmesi oluşturabilmesini istiyoruz. Bunların yanında, iyi bir girişimin kendine inanan gayretli kişilerden oluştuğunu biliyoruz, bu yüzden takıma çok önem veriyoruz.
  • - Vakıf olarak hedeflerimizden biri de yerli sermayedarı teknoloji yatırımcısına dönüştürmek. Hali hazırda daha güvenli yatırım araçlarını tercih eden sermaye sahiplerini milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek için milli teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya davet ediyoruz. Bu sayede oluşturulan yatırımcı ağımız ve girişim sermayesi fonu ile de girişimlerimizi destekliyoruz.
  • - Vakıf, kurucularının yaptığı bireysel bağışlarla kurulmuştur. Vakıf yürüttüğü spesifik projeler özelinde, bu projeleri desteklemek isteyen kurumlardan sponsorluk almaktadır. Vakfın işbirliği yaptığı kuruluşlarla ilgili daha detaylı bilgilere İşbirliklerimiz kısmından ulaşabilirsiniz.
  • - Milli teknoloji hamlesi ile; sadece teknoloji ithalatı yapmakla yetinen, yüksek katma değerli üretim ve ARGE kapasitesi sınırlı olan bir toplumdan, teknoloji üretme becerisine sahip bir topluma dönüşmeyi ifade ediyoruz.
  • - Eğitimlerimiz, zaman açısından uzun dönemli olup içerik açısından oldukça geniş ve teknik bir müfredata sahiptir. Eğitimlerden en fazla faydalanacağına ve değer üreteceğine inandığımız doğru adayları seçmek adına yıl içerisinde eğitim programlarımızın duyuruları yapılmakta ve adaylar teorik sınava davet edilmektedir. Yapılan teorik sınavlar sonucunda, en yüksek puanı alan adaylar pratik sınav ve mülakat aşamasına geçmektedir. Pratik sınav aşamasından da en yüksek puanı alan adaylar, eğitimlere hak kazanmaktadır. Sınav başvuru tarihlerinin websitemizden duyurulduğunu ve başvuruların yine websitemizden alındığını hatırlatarak, başvuru tarihlerini kaçırmamak adına websitemizin duyurular kısmını düzenli olarak takip etmenizi tavsiye ederiz.
  • - Seçme sınavlarımız, eğitim programlarımızla paralel şekilde teorik ve pratik sınav olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Teorik sınavımız, matematik ve doğa bilimlerinden algoritmaya, eğitim programlarımızın içerikleri ile aynı konu başlıklarında sorulardan oluşuyor. Pratik sınavımız ise, adayların teorik bilgi ve becerilerini somut sonuçlara dönüştürebilme yeteneklerini ölçen görevlerden oluşuyor .
  • - Sınav sonuçları, sınav sorularını da hazırlayan eğitmenlerimiz ve her bir alanda konusunun uzmanı danışmanlarımız tarafından değerlendirilmektedir.
  • - Eğitmenlerimiz, temel bilimlerden mühendisliğe uzanan geniş bir yelpazede uzmanlık sahibi olan, deneyimli akademisyenler ve öğretmenlerden oluşmaktadır.
  • - Vakfımızın Topkapı’da bulunan merkezi dışında, İstanbul’un farklı bölgelerinde eğitim merkezleri bulunmaktadır. Eğitimler, bu merkezlerde gerçekleştirilmektedir.
  • - Türkiye Teknoloji Takımı’nın eğitimleri, son derece kapsamlı bir müfredata sahip teorik ve pratik çalışmalardan oluşmaktadır. Söz konusu kapsamlı eğitimler, hem eğitmenler hem fiziksel koşullar açısından önemli bir kurumsal kapasite gerektirmektedir. Henüz ilk yılında olan Vakfımız, başlangıç aşamasında bu gereklilikler nedeniyle çalışmalarını İstanbul bölgesinde yoğunlaştırmıştır. İlerleyen dönemde, çalışmalarımızı Türkiye’nin bütün bölgelerine yaymayı hedeflediğimizi ayrıca belirtmek isteriz.
  • - Teknoloji alanında somut iş fikirleri ve çalışmaları bulunan, ancak bu fikirlerini ve çalışmalarını ilerletebilmek ve bir sonraki aşamaya taşıyabilmek için maddi ve teknik desteğe ihtiyaç duyan gençlerin projelerini hayata geçirebilmelerine, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilmelerine yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki desteklerin sağlanması hedeflenmektedir: Proje malzeme desteği Teknik danışmanlık Ulaşım ve konaklama Alt yapı kullanım Çalışma ortamı Ödül